Mae ein Clwb 100 yn codi arian i gefnogi ein gwaith yn meithrin amgylchedd lle gall siaradwyr Cymraeg newydd ffynnu.

Bydd yr arian a godir o’r cynllun yn cael ei ddefnyddio i gefnogi y gwaith sy’n digwydd ar lawr gwlad.

Am £2 y mis gallwch fod yn aelod o’r Clwb 100, a bydd tua hanner yr arian a gesglir yn cael ei rannu fel gwobrau i’r aelodau bob mis.

Gallwch ennill un o’r pedwar gwobr isod
£100
£20
2 x £10

Mae’r broses yn syml, lawrlwythwch a chwblhau’r daflen isod, a’i ddychwelyd at Carys Jones (ac nid i’r banc – byddwn ni’n gwneud hynny ar ôl derbyn eich manylion oddi ar y ffurflen hon). Gallwch ymuno gyda’r clwb unrhyw adeg o’r mis ond byddwn yn tynnu’r tocynnau buddugol ar ddydd Llun ola’r mis yn ein Prif Swyddfa yn Aberystwyth. Byddwn yn cysylltu gyda’r enillwyr ac yn cyhoeddi’r enillwyr ar ein gwefan.

Pam ymuno â Chlwb 100 Mudiad Meithrin?

  • £140 o wobrau misol
  • Llai na 50c yr wythnos i ymaelodi
  • 48 cyfle i ennill gwobr mewn blwyddyn
  • Cefnogi’r elusen sy’n creu nifer fwyaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru

Diolch i chi am gefnogi gwaith Mudiad Meithrin.

Ffurflen Aelodaeth Clwb 100

Lawrlwytho