Os hoffech roi rhodd ariannol i Mudiad Meithrin yna gallwch wneud hynny drwy'r dulliau canlynol:

Ar Lein
Gallwch gyfrannu ar lein drwy glicio ar y linc yma, sydd yn mynd a chi i wefan Justgiving. Nid yw’r gwasanaeth hwn ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd.

Drwy’r post
Gallwch ddewis anfon siec (yn daladwy i Mudiad Meithrin) yn y post at Nerys Fychan, i brif swyddfa’r Mudiad yn Aberystwyth.

Cofiwch fod modd i ni hawlio cymorth rodd ar bob rhodd y cawn felly os ydych chi’n dreth dalwr, rhowch eich enw llawn a chyfeiriad yn yr amlen gyda’r siec.
Gall hyn olygu ein bod yn gallu hawlio 25c am bob £1 yr ydych yn ei roi i ni.

Diolch yn fawr