Mae Cwlwm yn tynnu ynghyd y pum prif sefydliad gofal plant yng Nghymru i ddarparu gwasanaeth dwyieithog integredig sy’n sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i blant a theuluoedd ar draws Cymru.

Mae hyn yn unol â dull ‘system-gyfan’ Llywodraeth Cymru. Arweinir y prosiect yma gan Mudiad Meithrin mewn partneriaeth â:

 

Mae partneriaid Cwlwm yn gweithio’n agos gyda’i gilydd i sicrhau bod gan deuluoedd ledled Cymru fynediad at ofal plant a chyfleoedd chwarae fforddiadwy, o ansawdd a hyblyg sy’n diwallu eu hanghenion.

Adnoddau a Chyhoeddiadau Cwlwm

Am fwy o wybodaeth am Cwlwm ac adroddiadau pellach cliciwch yma: