Yn ôl i'r rhestr swyddi

Swyddog Ti a Fi Teithiol Sir Gaerfyrddin

Sir Gâr
Gwybodaeth Gyffredinol

Gweler y swydd ddisgrifiad am fwy o fanylion am y swydd.

 

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â:

Heather Davies-Rollinson, Rheolwr Talaith y De Orllewin

Rhif Ffôn: 01970 639639

E-bost: heather@meithrin.cymru 

 

Gwneud Cais:

 Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen cydraddoldeb ac amrywiaeth, gweler isod.

 

Dychwelwch y ffurflenni yma at adnoddaudynol@meithrin.cymru

Manylion y Swydd

Cyflog: MM14 £22,490 (pro rata) y flwyddyn.

Oriau: 17 awr yr wythnos. Cytundeb parhaol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl waith a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi gan bawb oherwydd ein bod yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn y gweithlu lle ymdrinnir â phob unigolyn ag urddas a pharch. Oherwydd hyn, ynghyd â diffyg cynrychiolaeth o rai cymunedau a grwpiau yn ein gweithlu presennol, rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr anabl, Pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (DALIE/BAME) a gwrywaidd.

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad Cau: 25/06/2024