Mae’r rhan fwyaf ohonom yn defnyddio geirfa arbennig wrth i ni siarad gyda babanod ein teuluoedd … a sdim dal y bydd unrhyw ddau berson yn defnyddio’r un geiriau chwaith!

Rydyn ni ar y cyd gyda’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol wedi casglu’r geirfa rydych chi’n ei ddefnyddio (neu wedi eu defnyddio) gyda babanod eich teulu chi. Rydym wedi casglu’r geiriau er mwyn eu rhannu gyda siaradwyr Cymraeg newydd er mwyn eu hannog i ddefnyddio’r Gymraeg yn y ffordd mwyaf naturiol posib gyda’u plant o’r cychwyn cynharaf posib.
Isod mae cyfres o bosteri a thaflen wybodaeth sy’n esbonio mwy am y geirfa sydd wedi’u casglu.

Adnoddau Siarad Babi

Pamffled Gwybodaeth (Dwyieithog)

Poster Siarad Babi

Lawrlwytho