Mae amrwyiaeth o adnoddau dysgu a gwybodaeth am y dull trochi i’w gael i aelodau ar fewnrwyd.

 

Yma cewch fynediad at fideos, taflenni ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Cliciwch yma i fynd yno.