Darllenwch Astudiaethau Achos gan rai o’n harweinyddion Cylchoedd Meithrin sy’n trafod sut aethpwyd ati i roi gwahanol elfennau o’r cwricwlwm ar waith yn eu lleoliadau.

Cylch Meithrin Crymych

Rhoi’r pecyn hyfforddi ‘Dewich i ddathlu’ ar waith yng Nghylch Meithrin Crymych.

Lawrlwytho

Ysgol Feithrin Pontypŵl

Mae Helen Greenwood yn egluro’r weledigaeth ar gyfer Ysgol Feithrin Pontypŵl.

Lawrlwytho

Cwtsh Pentrebaen

Ymgorffori hawliau plant mewn ymarfer bob dydd.

 

Er cof annwyl am Debbie Ivins.

‘Gwnaethost gyffwrdd â ni gyd a’th garedigrwydd.

Credu ynom ni gyd a gwneud inni gredu ynom ein hunain.

Bydd eich cyfraniad i’r byd yn parhau trwy bob plentyn a ddysgoch’.

Deborah Ivins ‘Anti Debbie’ 1976 – 2002

Lawrlwytho

Cylch Meithrin Eco Tywi

Astudiaeth achos Cylch Meithrin Eco Tywi.

Lawrlwytho

Astudiaeth Achos

Tystystgrif Lefel 3 Bod Y Tu Allan

Lawrlwytho