Mae'r cymhwyster hwn yn cael ei gynnig i staff a gyflogir (neu bydd yn cael eu cyflogi o ddyddiad cychwyn y brentisiaeth) gan ddarpariaethau sy’n aelodau o Mudiad Meithrin, Meithrinfeydd Dydd preifat cyfrwng Cymraeg, a chan Ysgolion cyfrwng Cymraeg.

Mae’r cwrs hwn yn addas i ddysgwr sy’n gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos.
I ddysgu mwy am y cwrs ddarllenwch y Cwestiynau Cyffredin yma. Awgrymwn eich bod yn darllen y dudalen hon yn ofalus cyn gwneud cais.

Cliciwch yma i weld y Ffurflen Gais.

Cefnogir Rhaglenni Prentisiaeth dan arweiniad Llywodraeth Cymru, gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Taflen Wybodaeth Lefel 3

Lawrlwytho