Fel dilyniant i’r cwrs Clwb Cwtsh, mae cyfle hefyd i ti ymarfer dy Gymraeg yn wythnosol gyda Swyddog Cymraeg i blant yn ein sesiynau Cuppa & Chat Cymraeg.

Bydd cyfle i ti rhoi ar waith yr hyn rwyt wedi ei ddysgu yn barod gan ymestyn dy eirfa a chynyddu dy hyder fel siaradwr newydd mewn awyrgylch gyfeillgar a chynhwysol.

I gofrestru ar grŵp clicia yma

I gysylltu gyda dy Swyddog Cymraeg i blant lleol clicia yma