Mae modd cofrestru ar grŵp trwy dudalen Facebook lleol Cymraeg i blant, neu cysylltwch gyda’ch Swyddog Cymraeg i Blant lleol.

Tudalen Cenedlaethol Cymraeg i Blant – Facebook.com/Cymraeg i Blant

 • Olew naturiol e.e. olew blodyn haul
 • Lliain a mat newid babi
 • Dillad sbâr i dy fabi
 • i ti gryfhau’r cariad rhyngot ti a dy fabi
 • Mae’n help wrth swyno a chysuro dy fabi
 • Gall gynyddu dy hyder fel rhiant i ofalu am dy fabi yn ogystal â lleihau unrhyw bryderon
 • Gall dy helpu os wyt yn teimlo ychydig yn isel
 • Gall leihau gofid emosiynol a chrio dy fabi
 • Gall helpu gyda datblygiad iaith, lleferydd a datblygiad ymennydd dy fabi
 • Mae’n rhoi cyfle i ti gael hwyl gyda dy fabi!
 • Grwpiau ioga babi cychwynnol  – addas ar gyfer babis o 10+ wythnos oed – cyfle i ddysgu nifer o symudiadau ymlacio a fydd o fantais ichi a’ch babi.
 • Grwpiau ioga babi pellach – addas ar gyfer babis o 24+ wythnos oed – cyfle i ehangu ar y symudiadau a ddysgwyd yn y grŵp cychwynnol.
 •  Lliain a mat newid babi
 •  Dillad sbâr i dy fabi
 • Cyfle i ti gryfhau’r cyswllt un i un gyda dy fabi
 • Gall helpu gyda phroblemau gwynt, rhwymedd a phroblemau cwsg dy fabi
 • Gall gryfhau datblygiad corfforol dy fabi
 • Gall wella eu cydbwysedd, cydsymud a sgiliau ‘motor’
 • Gall wella ystwythder eu corff
 • Gall gynyddu dy hyder di a dy fabi
 • Mae’n gyfle i gael hwyl gyda dy fabi!