Newyddion Cenedlaethol, Newyddion Lleol | 09 Tac 2021

Mudiad Meithrin yn rhyddhau fideo i ddenu rhieni di-Gymraeg i addysg Gymraeg

Ddydd Gwener, 5 Tachwedd fe lansiodd Mudiad Meithrin fideo wedi ei hanelu’n benodol ar rieni di-Gymraeg i’w hannog i ddewis addysg Gymraeg trwy’r Cylch Meithrin i’w plant.

Cafwyd Nawdd gan Gronfa Glyndŵr i gynhyrchu’r fideo sydd wedi ei ffilmio yng Nghylch Meithrin Coed Duon a Chylch Meithrin Nelson.

Mae nifer o rieni’n rhannu eu profiadau nhw am daith addysg Gymraeg eu plant gan nodi fod digon o gefnogaeth ar gael i rieni di-Gymraeg pan fydd y plentyn wedi trosglwyddo o’r Cylch Meithrin i’r ysgol e.e. mae’r gwaith cartref a’r llythyron ar gael yn ddwyieithog, mae llu o apiau fel Duolingo ac apiau Dewin a Doti ar gael hefyd ac mae nifer o rieni wedi nodi eu bod nhw wedi dysgu’r iaith ar y cyd â’u plant.

Dywedodd Ruth Corney sy’n gyd-arweinydd Cylch Meithrin Nelson

“Mae Mudiad Meithrin wedi bod yn rhedeg ers 50 mlynedd eleni ac mae pobl yn gwybod am safon uchel yr addysg a’r gofal plant sy’n ddisgwyliedig mewn bob Cylch Meithrin a’r modd y mae’r Cylch yn cyfoethogi a chefnogi eu haddysg Gymraeg cyn iddyn nhw barhau â’u haddysg Gymraeg yn yr ysgol leol.”

Ychwanegodd Sharon Lewis-Connolly sydd hefyd yn gyd-arweinydd yng Nghylch Meithrin Nelson:

“Pam na fyddech chi am i’ch plentyn ddysgu sgil ychwanegol? Ry’n ni’n rhoi sgiliau ieithyddol ychwanegol iddyn nhw  – ac mae modd iddyn nhw ddefnyddio’r sgiliau yna gydag unrhyw iaith arall hefyd.”