Mae chwarae yn hawl sylfaenol i bob plentyn.

Mae gan blant angen cynhenid cryf i chwarae. Drwy chwarae a phrofiadau chwareus, mae plant yn dod o hyd i ffyrdd o archwilio amrywiaeth o emosiynau a dysgu am y byd y maen nhw’n byw ynddo gydag eraill.

Mae’r deunyddiau isod wedi’u datblygu i helpu ymarferwyr gyda chwarae a dysgu sy’n seiliedig ar chwarae. Rydym hefyd wedi cynnwys dolen i fideo a ddatblygwyd gan Chwarae Cymru, sy’n ein hatgoffa o bwysigrwydd chwarae:-