Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi amrywiaeth o brofiadau i chi ddatblygu sgiliau i weithio'n hyderus gyda phlant bach

Mae’r cymhwyster hwn yn cael ei gynnig i staff a gyflogir mewn ddarpariaethau sy’n aelodau o Mudiad Meithrin, Meithrinfeydd Dydd preifat cyfrwng Cymraeg, a chan Ysgolion cyfrwng Cymraeg.
Mae’r cwrs hwn yn addas i ddysgwr sy’n gyflogedig am o leiaf 16 awr yr wythnos.
I ddysgu mwy am y cwrs darllenwch y daflen wybodaeth a’r Cwestiynau Cyffredin. Awgrymwn eich bod yn darllen rhain yn ofalus cyn gwneud cais.

Os hoffech gael sgwrs gyda rhywun ynglŷn â’r cwrs e-bostiwch lefel3@meithrin.cymru.

Ffurflen Gais

Mae modd cwblhau y cymhwyster hwn fel prentisiaeth yn ogystal.

Cefnogir gan Addysg Oedolion Cymru

Taflen Wybodaeth Lefel 3

Lawrlwytho