Pecyn cymorth i gefnogi lleoliadau :-

 

  • wrth ymgysylltu â rhieni a gofalwyr i rannu gwybodaeth am y Cwricwlwm i Gymru
  • bodloni’r gofyniad i gyhoeddi crynodeb o’u cwricwlwm mabwysiedig.

Fel rhan o Gwricwlwm i Gymru, mae’r Cwricwlwm ar gyfer lleoliadau meithrin a ariennir nas cynhelir yn sicrhau profiadau dysgu priodol i’n dysgwyr ieuengaf sy’n derbyn eu darpariaeth addysg mewn lleoliadau gofal plant.

 

Er mwyn cefnogi lleoliadau i ymgysylltu gyda rhieni a gofalwyr ar Gwricwlwm i Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu pecyn cymorth. Bydd y pecyn cymorth yn helpu rhieni a gofalwyr i ddeall newidiadau’r cwricwlwm a phrofiadau dysgu newydd a chyffrous eu plant.

 https://hwb.gov.wales/api/storage/c952b5d9-7882-4db5-809b-3895bbe325c7/230726_education-wales-toolkit_bilingual.pdf

 

Mae’r pecyn cymorth yn darparu amrywiaeth o adnoddau gan gynnwys poster, templed cylchlythyr a negeseuon allweddol i’w hyrwyddo trwy sianeli cyfryngau cymdeithasol. Poster. Mae’n gyfnod cyffrou i blant ifanc Cymru! (gov.wales)

 

Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar y gofyniad i leoliadau gyhoeddi crynodeb o’u cwricwlwm mabwysiedig. (gweler tudalen 15)